Αμυγδαλιά

Η Αμυγδαλιά βρίσκεται κοντά στα Πελετά σε απόσταση 7 χιλιομέτρων. Όμορφο, πετρόκτιστο και ανθρώπινο χωριό.

Διαδρομή

Χιλιομετρική Απόσταση (Αφετηρία – Πλάκα) : 15 ΧΛΜ
Διάρκεια (κατά προσέγγιση) : 25 ΛΕΠΤΑ