Αρχαιολογικοί Χώροι

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι κάτοικοι της Κυνουρίας ήταν αυτόχθονες. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα παλαιότερα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή ή και παλαιότερα.