Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

Αν μελετήσετε τον χάρτη των ποδηλατικών διαδρομών με προσοχή και όχι μόνο, θα καταλάβετε ότι οι συγκεκριμένες διαδρομές λόγω του είδους και της μορφολογίας του εδάφους τους προσφέρονται στο να ικανοποιήσετε και άλλη μία αγαπημένη σας ενδεχομένως δραστηριότητα: αυτήν του μηχανοκίνητου αθλητισμού!