Τοπική Αρχιτεκτονική

Στο Λεωνίδιον, υπάρχουν αρκετά ιστορικά διατηρητέα μνημεία, αρχοντικά και πύργοι που έχουν χτιστεί πριν από το 1800 μ.Χ. καθώς επίσης και νεοκλασικά των μέσων του 19ου αιώνα. Η τοπική αρχιτεκτονική, η εξέλιξή της και οι επιρροές της έχουν, ευτυχώς, σε μεγάλο βαθμό διασωθεί από τον πανδαμάτορα χρόνο. Σήμερα κιόλας, σώζονται τρία από τα μεγαλοπρεπέστερα προεπαναστατικά μνημεία της Πελοποννήσου, δίνοντας στον επισκέπτη μια πρώτη γεύση της τσακώνικης αρχιτεκτονικής. Το Λεωνίδιον έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός, πράγμα που θα του επιτρέψει να κρατήσει τη φυσιογνωμία του. Αυτή άλλωστε είναι και η θέληση των κατοίκων του.