Τοπική Ιστορία


Το Λεωνίδιον είναι μια κωμόπολη που παράγει την ιστορία και γι’ αυτό άλλωστε την αγαπά και την τιμά. Είναι ενδεικτικό της αγάπης αυτής το γεγονός ότι, αρκετοί κάτοικοί του ασχολούνται με την αποθησαύριση των ιστορικών πηγών, ακόμα και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ως μια ενασχόληση αυτογνωσίας. Η ιστορία βέβαια δεν γράφεται μόνο με λαμπρά γράμματα και πηχυαίους τίτλους. Ιστορία είναι και τα μικρά καθημερινά πράγματα, οι έννοιες των ανθρώπων και οι πρόοδοί τους.

Το Λεωνίδιον πρωτοπορεί στην ιστορική έρευνα και καταγραφή. Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λεωνιδίου (Τσακωνιάς) είναι παράρτημα του Γενικού Αρχείου του Κράτους. Ιδρύθηκε το 1974, όπου και λειτουργούσε με τη φροντίδα Εποπτεύουσας Επιτροπής και από το 1985 υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Στεγάζεται στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Μέριμνα του Αρχείου είναι η διατήρηση της μνήμης της Πατρίδας, τόσο μέσα από σημαντικά κείμενα και μαρτυρίες, όπως αυτές των Φιλελλήνων και των Περιηγητών, όσο και η διαφύλαξη των απλών πρακτικών που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας την ιστορία του τόπου.